Διεύθυνση

Διεθύντρια Γυμναστηρίου:

Κουλουμπαρίτση Ηλιάνα

Γυμναστές:

Παλλήκαρης Κωνσταντίνος, Καλαιτζάκης Κωνσταντίνος